Historie

Het ontstaan van de vereniging

Voor de historie van de vereniging blikken we terug naar de jaren 1947/1948 toen een aantal jonge mannen na hun terugkomst uit Indonesië op het idee kwamen om in Rhenen een tafeltennisvereniging op te richten. Deze voormalige militairen hadden in een Buitenpost tijdens hun dienstplicht met het tafeltennis kennisgemaakt en dat was hun zo goed bevallen dat men er graag mee door wilde gaan. De naam van de eerste tafeltennisvereniging die in Rhenen werd opgericht kreeg de naam “De Treffers”. De vereniging beschikte toen al over een echte beschermheer en wel in de persoon van een in Rhenen wonende huisarts die de naam Treffers droeg.

De eerste accommodaties

Een probleem was nog wel om een geschikte accommodatie te vinden temeer omdat de Gemeenteraad van Rhenen toentertijd nog vond dat tafeltennis een spel was en geen sport en daarom in particuliere lokalen gespeelt kon worden. Men heeft dan ook in diverse lokalen de tafeltennissport moeten beoefenen. Deze lokalen varieerden van een schuur bij bakker Baars, waarin in de wintermaanden, een potkachel stond te branden die de bijnaam had gekregen van ballenvreter. Het probleem was namelijk dat de ballen die met deze kachel in contact kwamen een deukje opliepen en, omdat de ballen duur en het geld schaars was in die tijd, men telkens enorm veel werk had om deze gedeukte ballen weer met wat warmte te fatsoeneren zodat er weer mee gespeelt kon worden. Na deze schuur kwamen er nog ander lokalen waaronder een zeer oud vervallen gymnastieklokaal aan de Bantuinweg.

De Gemeente wilde niet dat daar in gespeelt werd maar de tafeltennisenthousiasten waren voor geen kleintje vervaard en kraakten het gebouwtje om zodoende toch te kunnen tafeltennissen. Misschien waren deze leden wel de eerste krakers in Nederland. Later ging men op een zolder van café “de Driehoek” en nog later in een gymnastieklokaal bij de openbare school in Achterberg spelen.

Toetreding tot de NTTB

Inmiddels was men lid geworden van de NTTB (Nederlandse Tafeltennis Bond) en werd er ook al in competitieverband gespeelt. Helaas had de NTTB nogal wat problemen met de accommodatie in Achterberg omdat deze niet met het openbaar vervoer bereikbaar was en de bezoekende spelers deze accommodatie moeilijk of zelfs in het geheel niet konden bereiken. In dezelfde periode + 1950 werd er door het personeel van de zeepfabriek Rhenus, gelegen aan de Zwarteweg, ook een tafeltennisvereniging opgericht. Nadat men begonnen was met tafeltennis spelen in de middagpauze wilde men al gauw wat meer en besloot men ook een vereniging op te richten. Deze vereniging kreeg de naam “De Slome Slaanders” oftewel DSS genaamd en speelde in een voor die tijd redelijke accommodatie op een zolder van de zeepfabriek. Beide verenigingen bestonden een aantal jaren naast elkaar waarin zij zich van elkaar onderscheiden dat de ene vereniging (Treffers) veel leden had maar geen goede speelzaal, en de andere vereniging (DSS) weinig leden had maar wel een goede accommodatie. Op een gegeven moment zijn beide besturen met elkaar in overleg gegaan en besloot men tot een samengaan van beide verenigingen.

Het ontstaan van de RTTV Rhenus

Op 1 oktober 1954 werd de nieuwe tafeltennisvereniging een feit. De naam die voor deze vereniging gekozen werd was RTTV. (Rhenense TafelTennis Vereniging). Later is de naam “Rhenus” (hetgeen Rijn betekend) toegevoegd. In de periode na 1954 heeft de vereniging zich steeds goed ontwikkeld waarbij veel successen door leden zijn behaald. Door productie-uitbreiding bij de zeepfabriek moest men in 1972 uit gaan kijken naar een andere locatie. Dit ging in het begin zeer moeilijk omdat binnen de gemeente weinig of geen mogelijkheden waren. Het probleem werd zelfs zo groot dat het voortbestaan van de vereniging in die tijd sterk in het gevaar kwam. Maar door doorzettingskracht van met name de leden Joop Notermans en Otto Meijer werd er toch een oplossing gevonden in het verkrijgen van grond voor de bouw van een eigen clublokaal. Dit clubgebouw kon met veel werkzaamheid van de toen 30 leden in september 1973 worden geopend. Na de opening van het eigen clublokaal stroomden de leden toe en werd RTTV “Rhenus” één van de grotere verenigingen van Rhenen. Met name in de beginjaren 80 was RTTV “Rhenus” zeer succesvol en had een ledental dat uit meer dan 200 leden bestond. Ook de sportieve successen waren daaraan navenant daar er zowel bij de meisjes als bij jongens mee werd gestreden voor het kampioenschap van Nederland. Jammer is dat deze groep door zowel studie als vertrek naar elders geheel is weggevallen.

Momenteel opereert de vereniging op afdelingsniveau en spreekt daar nog steeds een geducht woordje mee. Kortom RTTV “Rhenus” is een vereniging waar de leden nog steeds erg trots op zijn. In 2006 was het vertrouwde clubgebouw verlaten en werd er gespeeld in een gymzaal in Achterberg. Per juli 2014 huisvest Rhenus in Elst, waar we spelen in het multifunctionele gebouw ‘Het Bestegoed’.